Om utstillingen

Denne våren har 3. årsstudentene i landskapsarkitektur ved kurset konstruksjonsdesign på Universitetet i Ås, jobbet med case-studiet Schous plass i Oslo. Kurset ledes av Snøhetta-partner og professor i landskapsarkitektur, Jenny B. Osuldsen.

Schous plass er et nedslitt byrom som trenger oppgradering for å bli et godt, inspirerende og funksjonelt byrom. Målet med studentoppgavene har vært å gjøre en helhetlig prosjektering hvor alle faser fra registrering og analyse, via idéutvikling og konsept til detaljprosjektering er med slik som det gjøres i den ”profesjonelle verden”. Studentene har hatt stort fokus på hvem som bruker byrommet på Grünerløkka og hvordan man kan forme et urbant, demokratisk møtested basert på identitet og å tilrettelegge for kulturmingling der alle kan møtes på tvers av alder, legning, religion og etnisk bakgrunn. Det har vært stort engasjement for Schous plass og studentene viser er bredt spekter av muligheter i oppgaveløsningene. La oss håpe at energien fra prosjektene kan inspirere lokalbefolkningen og politikerne til å satse mer på et fremtidig uterom, slik at Schous plass kan bli et godt sted å være – for alle.

Ved å gå inn i oppgavene som i orginalformat består av A1-plansjer, kan man se illustrasjoner og tekst til hvert studentprosjekt med ideer for fremtidig utforming av Schous plass. Her oppfordrer vi også publikum til å kommentere de ulike forslagene og å laste opp bilder og filmsnutter fra nabolaget for å illustrere hva du ønsker deg for å få et mer inkluderende offentlig rom i ditt nærområde.