Om utstillingen

Våren 2015 og 2016 har 3. årsstudentene ved kurset konstruksjonsdesign på Universitetet i Ås jobbet med case-studiet Grønland i Oslo. Gruppen ledes av Snøhetta-partner og professor i landskapsarkitektur, Jenny B. Osuldsen.

Grønlands Torg og Olafiagangen trenger begge oppgradering for å bli gode, inspirerende og funksjonelle byrom som også kan fremstå som trygge møtesteder i Oslo sentrum. Målet med studentoppgavene har vært å gjøre en helhetlig prosjektering av et byrom. Alle faser fra registrering og analyse, via idéutvikling og konsept til detaljprosjektering er med slik som det gjøres i den ”profesjonelle verden”. Studentene har hatt stort fokus på hvem som bruker byrommene og hvordan man kan forme et urbant, demokratisk møtested basert på identitet og å tilrettelegge for kulturmingling der alle kan møtes på tvers av alder, legning, religion og etnisk bakgrunn.

I utstillingen ”GO GRØNLAND!” i 2015 ble de 20 studentprosjektene presentert med hvert sitt ”banner”. Bannerne ble hengt opp under Nylandsbrua ved Olafiagangen for å skape nysgjerrighet, få folk til å stoppe opp og undre seg over hvilket sted dette er.

Alle prosjektene presenteres med tegninger, illustrasjoner og tekst slik at man kan studere hvert av studentprosjektenes ideer for det fremtidige Grønland Torg og Olafiagangen. Her oppfordrer vi også publikum til å kommentere de ulike forslagene og å laste opp egne bilder og filmsnutter fra eget nærområde.