Om prosjektet

Alternative byrom: Ungdoms framtidshistorier

Hvordan kommer ungdommer i en storby som Oslo til orde? Alternative Spaces: Youth Stories of the Future er et aksjonsforsknings-prosjekt for og med ungdom (12-21 år) bosatt i storbyer, ledet av forskere på Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA) og landskapsarkitekt Jenny Osuldsen fra NMBU og Snøhetta. Prosjektet utforsker ytringsfrihetens relasjon til makt og medbestemmelse, fysiske, digitale og romlige strukturer sammen med ungdommer, landskapsarkitekter, kunstnere, forskere og it-programmerere. Målet med prosjektet er å finne og utvikle punkter som kan trigge engasjement og deltakelse blant storbyungdom gjennom aktiv utforming av det fysiske og digitale offentlige rom.

Deltagende observasjon er antropologifagets mest brukte metode, og handler i korte trekk om å delta i dagliglivets aktiviteter samtidig som man snakker med ”vanlige folk” – være der det skjer når det skjer. I prosjektet har vi introdusert ungdom på Hersleb videregående skole for feltmetodikk og intervjuteknikk, som gjør dem i stand til å gjennomføre minifeltarbeid i nabolaget for å gjøre observasjonsøvelser, fotodokumentasjon, assistanse i dybdeintervjuer eller korte intervjuer på egenhånd. Valle dagsenter for eldre, Jordal ungdomsklubb, Botanisk hage og Tøyen torg er bare noen av de stedene elevene har besøkt som feltassistenter for «Stedsanalyse Tøyen» våren 2015. Med fotograf Karoline Hjorth på laget fikk elevene også dokumentert prosessen de har vært med på og laget en egen utstilling til ”Alternative byrom: Ungdoms framtidshistorier”.

Medvirkende i prosjektet: Sosialantropolog Ingrid Tolstad, kunstpedagog Nina Vestby, fotograf Karoline Hjorth, programmererstudenter Christian Westgaard og Frode Mathiesen, lærer Dan Vegard Hansen, forskere Gudrun Rudningen, Arne Bygdås, Erik Thorstensen, Oddrun Sæter, Aina Landsverk Hagen og landskapsarkitekt Jenny Osuldsen, samt elever ved Hersleb videregående skole og studenter ved NMBU.


Bilder fra feltarbeidet