Stine Ingjer Eriksen

Stine

Stine

Schous på en snurr

Schous Plass fungerer i dag som en gjennomfartsåre uten noen form for generering til opphold utenom inn til bibliotekbygningen. Dette skyldes at plassen mangler en konkret funksjon. En bedre tilknytning til biblioteket kan gi plassen en ny og sterkere identitet, som kan nyttes både til bruk av plassen av opphold, samt tilstrømning til biblioteket og dens arrangementer.

Plassen består av få solrike områder, noe som skyldes tett og høyt tresjikt og stor bygningsmasse rundt. Plassen trenger flere oppholdssoner i områdene med best solforhold. Til tross for de mange trærne, mangler Schous Plass en helhetlig grøntstruktur og ‘pryd for øyet’. Med det sprikende sjiktet mellom gråstruktur (asfalt) og de høye trærne, oppleves plassen som trist og kjedelig, og uten helhet.

Den geografiske plasseringen gjør Schous Plass til en viktig gjennomfartsåre, noe den bør beholdes som. Et viktig grep blir å gi de passerende både klare retningslinjer om hvor de effektiv kan passere, samtidig som at gjennomstrømningen skal by på mer enn den gjør i dag – og ønske å generere til å vente på neste trikk til fordel for å haste over.

Konseptet ‘bibliotekfølelsen’ springer ut fra tidlig konseptarbeid med ‘tid’ og ‘fart’ som nøkkelord. Forbipasserende skal fanges inn i bibliotekets aura, som kan beskrives som et sted å glemme tiden, jobbe, studere, lese, drømme seg bort. Konseptet baserer seg på å flytte bibliotekets stemning og funksjoner ut på plassen og skape et fredfullt pusterom med mulighet for både opphold og stillhet, samtidig som plassen beholder sin funksjon som en effektiv gjennomfartsåre.

Stine

Se hele utstillingen til Stine her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *