Hang Le

Hang

  Hang

Puls

Schous plass sin største og viktigste funksjon i dag er en diagonal gangforbindelse fra nordvest til sørøst. Dette skyldes blant annet plassens utforming og trikkestoppets plassering. Utfordringene Schous plass har er å bli brukt av bydelens befolkning, ikke bare som en gangforbindelse, men også som et oppholdsareal. Det som utgjør aktiviteten på plassen er området rundt trikkestoppet og de godt etablerte handelslokalene. Denne aktiviteten ønsker jeg å trekke inn på Schous plass.

Mitt konsept er «Puls». Ved å trekke aktiviteten/”pulsen” gjennom den diagonale bevegelseslinjen vil gjennomfarten bli opprettholdt samtidig som Schous plass får en spennende utforming som er tilrettelagt for rekreasjon og aktivitet. Jeg jobber med “Normal puls”, “Maks puls” og “Hvilepuls” der førstnevnte er et venterom og sistnevnte er et hvilerom. Med “Maks puls” i midten vil det gi en tiltrekkende effekt fra begge sider av fartsåren inn til Schous plass.

Her kan du se hele utstillingen til HangHer kan du se hele utstillingen til Hang

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *