Christian Lycke

Christian forside

Christian forside

Grünerløkkas lille piazza

Schous plass er sannsynligvis den mest neglisjerte av Grünerløkkaparkene. Hvis målet for en park er å samle folk, og gi bybeboere et lite pauserom – et sted til å strekke seg ut eller møte andre, så har Schous plass bommet på målskiven. Årsaken er nok komplisert, men fokuset for denne oppgaven har vært å ta tak i det som var den umiddelbare reaksjonen til medelever og SPLOT-deltakere som ikke kjente plassen så godt fra før: at den flyter ut i ingenting.

Et av prinsippene for et velfungerende parkanlegg, ifølge pensumgjenganger Jane Jacobs, er å ha tydelige grenser. Det har vært hovedanliggende for mitt prosjekt. Derfor har jeg valgt å forhøye østplenen, sette en sittemur langs ytterkanten av sørplenen, og åpne med en ny inngang i vest. Et delkonsept har vært å ivareta den ene eiendommeligheten som skiller det fra andre parker i området: at det framstår piazza-aktig. Tross trærne og plenene føler folk at Schous plass er en åpen og grå park. Dette har jeg forsøkt å ivareta gjennom å bevare belegget i store områder – og forsterket ved å utvide det.

 

Klikk for å se hele utstillingen til Christian her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *